TỔNG QUAN CÔNG TY

TỔNG QUAN CÔNG TY

TÊN CÔNG TY Công ty Cổ Phần TTGROUP
TRỤ SỞ CHÍNH 273-0026 Chiba-ken Funabashi-shi Yamanocho 180-3 Meiken Dai 5 202
TEL 047-404-8439 (Đại diện)
FAX 047-404-8567
VỐN ĐIỀU LỆ 5,000,000 yên
GIẤY PHÉP KINH DOANH Số giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông số A-02-18106
Số giấy phép kinh doanh thu mau đồ cũ

Ủy ban Công An tỉnh Chiba  441040002741

URL https://ttgroup-co.jp/
THÀNH LẬP Tháng 7 năm 2019
TỔNG GIÁM ĐỐC LÊ QUANG THẮNG
NGÂN HÀNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHIBA & NGÂN HÀNG PAYPAY