Huyền Trang/ Chiba

Mình mới sang Nhật được các Sempai giới thiệu cho dịch vụ của TTGroup, mình đã được các anh chị nhân viên hướng dẫn rất tận tình và còn được chỉ cho tiếng Nhật cũng như kiến thức cần thiết khi sống tại Nhật.